Plants of the Week Advanced Search


Search results for "Sapotaceae" (displaying 6 of 6 on page 1)

Refine your search
  • Sort by date added
  • Sort Alphabetically

Mimusops obovata

Mimusops obovata with fruits.  Image Geoff Nichols
Common names: red milkwood (Eng.); rooimelkhout (Afr.); amaSethole-ehlathi, umNolwe, umPhumbulu, (isiZulu); umTunzi wehlathi (isiXhosa)
Family: Sapotaceae

02 / 12 / 2013 | Sifiso Mnxati | KwaZulu-Natal Herbarium
Read More

Englerophytum natalense

Fruits and leaves.Image Geoff Nichols
Common names: Natal or silverleaf milkplum (Eng.); Natalmelkpruim (Afr.); umThongwane (isiZulu, isiXhosa); ithunga, umThungwane (isiXhosa); umTjongane (isiSwati)
Family: Sapotaceae

04 / 02 / 2013 | F Nonyane | National Herbarium Pretoria
Read More

Mimusops caffra

Fruit of Mimusops caffra
Common names: coast red milkwood (Eng.); kusrooimelkboom, moepel (Afr.); umhayihayi amasethole-abomvu, umthunzi, umnweba waselwandle, umnole, umagayi, umkhakhayi (Z
Family: Sapotaceae

28 / 08 / 2006 | Giles Mbambezeli | Kirstenbosch NBG
Read More

Sideroxylon inerme

Foliage and flower buds  of Sideroxylon inerme
Common names: white milkwood ( Eng. ); witmelkhout, melkhoutboom, melkbessie (Afr.); aMasethole, umQwashu (Xhosa); aMasethole-amhlope, uMakhwela-fingqane (Zulu)
Family: Sapotaceae

26 / 06 / 2006 | Freddie Bosman | Kirstenbosch NBG
Read More

Mimusops zeyheri

Fruits
Common names: Transvaal red milkwood (Eng.); moepel (Afr.); mmupudu (Northern Sotho); umpushane (Zulu); nhlantswa (Tsonga); mubululu (Venda)
Family: Sapotaceae

06 / 06 / 2005 | Andrew Hankey | Walter Sisulu NBG
Read More

Englerophytum magalismontanum

Fruit. Photo: Geoff Nichols
Common names: Transvaal milkplum (Eng.); stamvrug (Afr.), motlhatswa (Tswana); mohlatswa (Northern Sotho); munombelo (Venda); amanumbela (Zulu); umnumbela (Swati) O
Family: Sapotaceae

24 / 02 / 2003 | K Behr | Pretoria NBG
Read More